Çed Raporları

Çed Raporları

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
17 Temmuz 2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği" çerçevesinde ÇED Raporları ve "Proje Tanıtım Dosyaları " hazırlanmaktadır.

Bu yönetmelik uyarınca iki tip hizmet bulunur; Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması ve ÇED Raporu Hazırlanması, ayrıca ÇED Raporu çerçevesinde izlemesidir; Firmamızın ÇED Prosedürü Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 17 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği gereğince uygulanmaktadır.

BU HİZMET İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ