Kentsel Tasarım

Kentsel Tasarım

DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR
Kentsel Tasarım çalışmaları ile kentin doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özellikleri ile kullanıcılar açısından önem taşıyan kesimleri için özel ayrıntıları içerecek biçimde hazırlayan, plan ve projeler ile üst düzeyde kimlik-imaj çalışması, orta düzeyde yapı ve çevresinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını amaçlayan, yapı-açık alan düzenleme çalışmaları, alt düzeyde ise yapılar arası ilişkilerin tasarımını içeren, olabilirlik, yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik, maliyet gibi konularda çözüm öneren ve tüm bu çalışmaları 3. boyutta görselleştiren bir disiplinler arası çalışma yapmaktadır.

BU HİZMET İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ