Jeoloji

Jeoloji

JEOLOJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
Başta doğal kaynak, metalik madenler, endüstriyel ham maddeler, enerji ham maddelerinin ve sıcak-soğuk su kaynaklarının aranması ve ekonomik kullanımı kararlarında; deprem, heyelan, kaya düşmesi, sıvılaşma, su baskını afet tehlike ve risk değerlendirmeleri;

Arazi kullanım planlarının hazırlanması; yer seçimi kararları, kütle hareketleri tanımlama, sınıflama, izleme, duyarlılık analizleri ve stabilizasyon önlemlerinin belirlenmesi için jeolojik - geoteknik etütlerde; yeraltı suyu ve toprak kirliliği, atık depolama gibi çevresel sorunların çözümünde; baraj, tünel, galeri, kara yolu, demir yolu, boru hattı, enerji santralleri gibi mühendislik yapıları ve binalar için jeolojik - geoteknik etütlerde; kentsel projelerin ihtiyaç duyabileceği temel parametrelerin (agrega malzeme, yer altı suyunun derinliği, zeminin kazılabilirliği, afet tehlike potansiyeli gibi) belirlenmektedir.

BU HİZMET İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ