Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

MEVCUT DURUMUN TESPİT VE ANALİZİ
1) Arazi Çalışmaları Kontrol noktaları tesisi. Hava İşaretleri. Açı, kenar, yükseklik ölçmeleri.
1-Alanın arazi kullanımının çıkarılması ve kat analizlerinin yapımı,?
2-Alanın mülkiyet durumu ile kamu ve özel mülkiyetinde bulunan alanların tespiti,
3-Alanın mevcut altyapı durumunun tespiti,Nüfusun sosyo-ekonomik profilinin tespiti,
4-Alan üzerindeki kaçak ve sağlıksız yapılaşmaya ilişkin verilerin tespiti,
5-Afet risklerinin ve yerel zemin sorunlarının tespiti,Alanın mevcut imar planı hazırlanması,

BU HİZMET İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ