Ücret Yönetimi

Ücret Yönetimi Sistemi; piyasa koşulları ve şirket içi dengeler gözetilerek, "eşit işe eşit ücret" ilkesiyle, iş kademeleri, ücret piyasası, şirket ücret politikası ve performans bileşenlerine bağlı olarak belirlenip güncellenmektedir.

Temel ilkeler aynı olmakla birlikte; yapıları, piyasadaki konumları, rekabet koşulları vb. nedenlerle şirketlerimizin ücret politikaları farklılık gösterebilir.

Ücret politikasının bir bileşeni olarak, çalışanlarımıza görev ve unvanları doğrultusunda çeşitli yan olanaklar da sunulmaktadır.